MALE ORANGE KID 6

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Santino John Acero
Atos Jiu-jitsu
USA  
7.70 1 0 0
2 Jonathan Anderson
Gracie Barra
USA  
7.00 1 0 0
2 Kyan James Galan
Atos Jiu-jitsu
USA  
7.00 1 0 0
3 Chris Gibson
Six Blades Jiu Jitsu La Quinta
USA  
3.00 0 1 0
3 Matthew Cumplido
Milestone Martial Arts
USA  
3.00 0 1 0
3 Mauricio Soares
Carlsbad Jiu Jitsu
BRA  
3.00 0 1 0