MALE YELLOW KID 3

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Nathan Hutchinson
gracie humaita
USA  
7.00 1 0 0
2 Emmanuel De La Fuente
rodrigo freitas brazilian jiu jitsu
USA  
3.00 1 0 0