MALE WHITE KID 2

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Blake Hoover
Ferny Jiu-jitsu
USA  
26.80 2 1 0
2 Leon Kawaguchi
Impacto Bjj Japan
JPN  
26.40 3 0 1
3 Nozomu Shiraki
Carpe Diem Hope
JPN  
21.30 2 2 0
4 Vicente Siguenza
Ferny Jiu-jitsu
USA  
20.10 1 1 0
5 Thomas Whalen
Silva Bjj
USA  
19.40 2 1 0
6 Oto Kimura
Carpe Diem Ashiya
JPN  
16.10 2 0 0
7 Enzo Marchione
Lansang Bjj
USA  
15.40 2 0 0
7 Jacob Bagaygay
Lansang Bjj
USA  
15.40 2 0 0
7 Luke Tan
Over Limit Jiu Jitsu Philippines
MYS  
15.40 2 0 0
8 Noe Mendez Jr
Ferny Jiu-jitsu
USA  
13.20 1 1 1
9 Matteo Cerilo
Silva Bjj
USA  
12.10 1 1 1
10 Haname Yamashita
Tatoru
JPN  
11.00 1 1 0
10 Yuto Kano
Carpe Diem Nagoya
JPN  
11.00 1 1 0
11 Santiago Gomez
Ferny Jiu-jitsu
USA  
10.80 1 0 2
12 Keyan Eskandari
Checkmat
USA  
9.50 1 0 1
13 Sakuto Ohta
Tatoru
JPN  
8.80 1 0 1
14 Kampei Kodama
Splash
JPN  
7.70 1 0 0
14 Caden Vuong
Caique Jiu-jitsu
USA  
7.70 1 0 0
14 Harrison Vidor
Rey Diogo Bjj
USA  
7.70 1 0 0
14 Magnus Papio
Deftac Ribeiro
PHL  
7.70 1 0 0
14 Sojiro Yamamoto
Tatoru
JPN  
7.70 1 0 0
14 Soushi Ryu
Tatoru
JPN  
7.70 1 0 0
15 Alexander Franco
Lansang Bjj
PHL  
7.20 0 1 0
16 Ernesto Siguenza
Ferny Jiu-jitsu
USA  
7.00 1 0 0
16 Jefferson Takimoto
Conde Koma Brazilian Jiu-jitsu
USA  
7.00 1 0 0
17 Lyon Batoon
Over Limit Jiu Jitsu Philippines
PHL  
6.60 0 2 0
18 Max Jara
Ferny Jiu-jitsu
USA  
6.60 0 1 2
19 George Andreev
Zr Team Woodland Hills
USA  
6.30 0 2 0
20 Koei Takeda
Bonsai Jiu-jitsu Japan
JPN  
4.70 0 1 1
21 Joseph Lopez
Ferny Jiu-jitsu
USA  
4.50 0 0 3
22 Haru Takafuji
Paraestra Fukuoka Ide Dojo
JPN  
4.40 0 1 1
22 Zeke Holganza
Deftac Ribeiro
PHL  
4.40 0 1 1
23 Adan Valencia
Caique Jiu-jitsu
USA  
3.60 0 1 0
23 David Doroshko
Zr Team Woodland Hills
USA  
3.60 0 1 0
23 Diego Santos
Silva Bjj
USA  
3.60 0 1 0
23 Ethan Martinez
Hybrid Academy
USA  
3.60 0 1 0
23 Noah Alonso
Other
USA  
3.60 0 1 0
24 Asahi Shibato
Paraestra Fukuoka Ide Dojo
JPN  
3.30 0 1 0
24 Hunter Prieto
Lansang Bjj
USA  
3.30 0 1 0
24 Ian Kitahara
Carlos Toyota Bjj
JPN  
3.30 0 1 0
24 Mason Rebolo
Checkmat
USA  
3.30 0 1 0
24 Nathaniel Hoven
Ferny Jiu-jitsu
USA  
3.30 0 1 0
25 Joe Kambe
Carpe Diem Hope
JPN  
3.30 0 0 3
26 Anthony Jimenez
Ferny Jiu-jitsu
USA  
3.00 1 0 0
27 Michael Scott Jr.
Ferny Jiu-jitsu
USA  
2.30 0 0 2
27 Raku Namba
Splash
JPN  
2.30 0 0 2
28 Issei Ono
T-rex Jiu-jitsu Academy
JPN  
2.20 0 0 2
28 Yuma Izumi
Destiny Jiu Jitsu
JPN  
2.20 0 0 2
29 Alberto Tapia
Eidson/b9
USA  
2.20 0 0 1
30 Malakai May
Paragon Bjj
USA  
1.20 0 0 1
30 Timothy Hermes Vicencio
Lansang Bjj
USA  
1.20 0 0 1
31 Elijah Lopez
Carlsbad Jiu Jitsu
USA  
1.10 0 0 1
31 Ian Furdui
Ferny Jiu-jitsu
USA  
1.10 0 0 1
31 Ichinosuke Kudou
Paraestra Kitakyushu
JPN  
1.10 0 0 1
31 Ichitaka Tokunaga
Splash
JPN  
1.10 0 0 1
31 Iori Suzuki
Splash
JPN  
1.10 0 0 1
31 Magnus Bernades
Cebu Jiu-jitsu
PHL  
1.10 0 0 1
31 Marcus Rutas
Deftac Ribeiro
PHL  
1.10 0 0 1
31 Sebastiaan Lopez
Conde Koma Brazilian Jiu-jitsu
USA  
1.10 0 0 1
32 Esteban Lopez
Conde Koma Brazilian Jiu-jitsu
USA  
1.00 0 0 1
32 Nathan De Lara
Python Jiu-jitsu / Carlson Gracie Team Indio
USA  
1.00 0 0 1