MALE BLACK MASTER 36

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Omar Sabha
Brazilian Top Team
USA  
21.00 3 0 0
2 Francisco Guzman
Unique Logic Brazilian Jiu-jitsu
USA  
21.00 2 2 1
3 Trayan Tashev
Zangief Jiu Jitsu
BGR  
17.00 3 1 1
4 Bryan Clavecilla
Csw
USA  
14.00 1 1 0
5 Fabio Trindade
Gracie Barra
BRA  
14.00 1 0 0
6 Dave Tabancura
Checkmat
USA  
13.00 1 1 0
7 Craig Turner
Checkmat
USA  
12.00 0 3 1
8 David Avila
Checkmat
USA  
10.00 1 1 0
9 Douglas Martinez
Lansang Bjj
SLV  
7.00 1 1 0
9 Ricardo Pereira
Checkmat
USA  
7.00 1 1 0
10 Adam Burridge
Paragon Bjj
USA  
7.00 1 0 0
10 Albert Rios
Cobrinha Bjj
USA  
7.00 1 0 0
10 Arman Gopez
A-side Jiujitsu
USA  
7.00 1 0 0
10 Justin Mcdermott
Checkmat
USA  
7.00 1 0 0
10 Leonardo Gonzalez
Asociacion Panamena De Jiu Jitsu
PAN  
7.00 1 0 0
10 Marcelo Lucena
Mission Jiu Jitsu
BRA  
7.00 1 0 0
10 Robert Sabroe
Cleber Jiu-jitsu
USA  
7.00 1 0 0
11 Robson Rezende
Level Up Brazilian Jiu-jitsu
BRA  
6.00 0 3 1
12 Jeff Nishii
Revolution Martial Arts
USA  
6.00 0 2 0
13 Justin Shuford
Gracie Humaita
USA  
3.00 1 0 0
13 Thiago Reinaldo De Souza
Gracie Barra
BRA  
3.00 1 0 0
14 Binhtri Vu
New Breed United
USA  
3.00 0 1 0
14 Jose Adame
Paragon Bjj
USA  
3.00 0 1 0
14 Kory Paredes
Clark Gracie Jiu Jitsu
USA  
3.00 0 1 0
15 Michael Glynn
Paragon Bjj
USA  
2.00 0 0 1
15 Mike Wimmer
Caveirinha Jiu Jitsu Family
USA  
2.00 0 0 1
16 Michael Zeid
Checkmat
LBN  
1.00 0 0 1