MALE GRAY KID 2

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Louden Brown
San Diego Brazilian Jiu Jitsu
USA  
21.00 2 0 0
2 Noah Burns
North Side Bjj
USA  
14.00 2 0 0
3 George Venswencey
Tillis Brazilian Jiu Jitsu
USA  
14.00 1 0 0
3 Mason Gomez
Checkmat
USA  
14.00 1 0 0
4 Coen Mangerino
San Diego Brazilian Jiu Jitsu
USA  
12.00 1 1 1
5 Charles Martel
Carlsbad Jiu Jitsu
USA  
10.00 1 1 0
5 Helio Golden
Checkmat
USA  
10.00 1 1 0
6 Elijah Lumba
Babalu's Iron Gym
USA  
10.00 0 2 1
7 Mason Czekaj
A-side Jiujitsu
USA  
9.00 1 0 1
8 Preston Boyce
Atos Jiu-jitsu
USA  
7.00 1 0 0
8 Cassius Hamamoto
Lotus Club
USA  
7.00 1 0 0
8 Ethan Ramirez
Ferny Jiu-jitsu
USA  
7.00 1 0 0
8 Sasha Nixon
Ultra Jiu Jitsu Academy
USA  
7.00 1 0 0
9 Ali Albarrak
Gooch Training Academy
USA  
3.00 0 1 0
9 Brando Duncan
Kaiju Mma
USA  
3.00 0 1 0
9 Logan Moll
Gracie Humaita Hemet
USA  
3.00 0 1 0
9 Marcel Martinez
Aloisio Silva Bjj
USA  
3.00 0 1 0
9 Marco Antonio Gutierrez
Inverse Jj
USA  
3.00 0 1 0
10 Kellan Gower
Checkmat
USA  
1.00 0 0 1