FEMALE WHITE KID 5

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Mia Villasenor
C-quence Jiu-jitsu
USA  
30.00 3 2 0
2 Irais Ag├╝ero
Ferny Jiu-jitsu
USA  
23.00 2 2 0
3 Madelyn Ramirez
Ferny Jiu-jitsu
USA  
17.00 1 1 0
4 Dallas Tinoco
Babalu's Iron Gym
USA  
15.00 2 0 1
5 Alexis Naven
Ferny Jiu-jitsu
USA  
7.00 1 0 0
5 Briaa Clausell
C-quence Jiu-jitsu
USA  
7.00 1 0 0
5 Gabriela Villas
Carlson Gracie Team
USA  
7.00 1 0 0
5 Lorelai Innes
Checkmat
USA  
7.00 1 0 0
5 Mia Farr
Lansang Bjj
USA  
7.00 1 0 0
6 Anyla Galindo
Ferny Jiu-jitsu
USA  
6.00 0 2 0
7 Heidi Samaniego
Teixeira - Garcia Bjj
USA  
6.00 0 1 0
8 Skyler Mazzanti
Checkmat
USA  
4.00 1 0 0
9 Aiyiana Mondragon
C-quence Jiu-jitsu
USA  
3.00 0 1 0
9 Julia Schonberger
Kaiju Mma
USA  
3.00 0 1 0
10 Sky Diddock
Checkmat
USA  
1.00 0 0 1