FEMALE BLUE MASTER 30

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Tammi Chu
one jiu jitsu and fitness
VNM  
14.00 1 0 1
2 Marina Sandoval
dojo jiu-jitsu
USA  
9.00 0 3 0
3 Paola Barrios
caveirinha jiu jitsu Family
MEX  
6.00 0 2 0
4 Jessica Castillo
rodrigo freitas brazilian jiu jitsu
USA  
3.00 1 0 0
5 Erika Cota
camarillo jiu-jitsu
USA  
3.00 0 1 0
6 Maria Soto
DM Brazilian Jiu-Jitsu Academy
USA  
2.00 0 0 1
7 Cristina Velazquez
dojo jiu-jitsu
USA  
1.00 0 0 1