FEMALE WHITE KID 5

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Mia Villasenor
c-quence jiu-jitsu
USA  
24.00 3 1 0
1 Irais Ag├╝ero
ferny jiu-jitsu
USA  
24.00 3 1 0
2 Anyla Galindo
ferny jiu-jitsu
USA  
13.00 1 2 0
3 Angela Clauser
10th planet youth center
USA  
10.00 1 1 0
3 Skyler Mazzanti
checkmat
USA  
10.00 1 1 0
4 Briaa Clausell
c-quence jiu-jitsu
USA  
7.00 1 0 0
4 Alexis Naven
ferny jiu-jitsu
USA  
7.00 1 0 0
4 Gabriela Villas
carlson gracie team
USA  
7.00 1 0 0
5 Madelyn Ramirez
ferny jiu-jitsu
USA  
4.00 0 1 1
6 Brooklyn Long
elite training center
USA  
3.00 0 1 0
6 Martha Torres
ferny jiu-jitsu
USA  
3.00 0 1 0
6 Nicole Chavez
sektor jiu-jitsu
USA  
3.00 0 1 0