MALE WHITE KID 5

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Miguel Pinedo
lapd pal martial arts
USA  
42.00 3 0 0
2 Luis Viramontes
havokbjj
USA  
14.00 1 0 0
2 Sean Gomez
honor roll bjj
USA  
14.00 1 0 0
2 Jacob Gunn
bulletproof octopus brazilian jiu-jitsu
USA  
14.00 1 0 0
2 Aaron Mesa
leon jiu jitsu
USA  
14.00 1 0 0
3 Rocky Salazar
cobra kai martial arts
USA  
0.00 0 0 0
3 Anthony Vaca
dojo jiu-jitsu
USA  
13.00 1 1 0
4 Anthony Cortez
lansang bjj
USA  
13.00 0 2 1
5 Zain Khan
braga jiujitsu usa
USA  
7.00 1 0 0
6 Harutyun Marzpanyan
kd mma
ARM  
7.00 0 0 0
6 David Walters
lion Heart MMA
USA  
0.00 0 0 0
7 Christopher Johnson
lansang bjj
USA  
6.00 0 2 0
8 Michael Cisneros-silva
ferny jiu-jitsu
USA  
6.00 0 1 0
8 Owen Ochoa
dojo jiu-jitsu
USA  
6.00 0 1 0
9 Isaac Simkins
carlson gracie team
USA  
5.00 0 0 1
10 Riley Jorgensen
dojo jiu-jitsu
USA  
4.00 1 0 1
11 Kyosuke Masumo
excellence schooll of jiu-jitsu esjj
JPN  
3.00 0 1 0
12 Jeramey Quake
lansang bjj
USA  
1.00 0 0 1