MALE BLUE MASTER 36

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Ruben Larios
llamas competition team
MEX  
20.00 1 2 0
2 Jesus Alvarado
llamas competition team
USA  
14.00 2 0 0
3 Eric Flores
westside training center
USA  
7.00 1 0 0
3 Rudy Ramirez
dojo jiu-jitsu
USA  
7.00 1 0 0
4 Michael Wolff
kaiju mma
USA  
7.00 0 0 0
5 Jose Zaragoza
10th planet jiu-jitsu
USA  
6.00 0 1 0
6 Johnny Di Gregorio
paragon bjj
ITA  
3.00 1 0 0
7 Eddie Miyamoto
dojo jiu-jitsu
USA  
3.00 0 1 0