MALE PURPLE MASTER 51

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Jeffrey Venzon
philip moore jiu-jitsu
USA  
21.00 1 0 0
1 Tooru Kinoshita
suita jiu jitsu
JPN  
21.00 1 0 0
2 John Whitman
other
USA  
10.00 1 1 0
3 John Alevizos
tinguinha bjj academy
USA  
9.00 0 1 0
4 Cortney Able
gracie jiu-jitsu academy
USA  
3.00 1 0 0