MALE PURPLE MASTER 51

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Jeffrey Venzon
Philip Moore Jiu-jitsu
USA  
21.00 1 0 0
1 Tooru Kinoshita
Suita Jiu Jitsu
JPN  
21.00 1 0 0
2 John Whitman
Other
USA  
10.00 1 1 0
3 John Alevizos
Tinguinha Bjj Academy
USA  
9.00 0 1 0
4 Cortney Able
Gracie Jiu-jitsu Academy
USA  
3.00 1 0 0