Noah Tillis
Tillis Brazilian Jiu Jitsu
Points
199.60
Gold
25
Silver
12
Bronze
5
Sjjif World Rank Nogi 2023
Adult Professor Ranking
2

Event Points: adult

Event Points Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
2023 Los Angeles International Jiu-jitsu Open Nogi 22.70 2 2 0
2023 Orange County International Jiu Jitsu Open Nogi 72.80 9 2 3
2023 Nationals Jiu Jitsu Open Nogi 19.30 2 3 0
17th Annual North American Brazilian Jiu-jitsu Tournament Nogi 19.00 4 1 0
2022 Orange County International Jiu-jitsu Open Nogi 7.00 1 0 0
2023 All Americas Jiu-jitsu Tournament Nogi 58.80 7 4 2