Angel Rojas
Python Jiu-jitsu / Carlson Gracie Team Indio
Points
120.30
Gold
10
Silver
16
Bronze
4
Sjjif World Rank Nogi 2023
Kids Professor Ranking
4

Event Points: kids

Event Points Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
2023 Los Angeles International Jiu-jitsu Open Nogi 3.00 0 1 0
2023 Orange County International Jiu Jitsu Open Nogi 9.10 1 0 2
2023 Nationals Jiu Jitsu Open Nogi 38.20 2 7 2
17th Annual North American Brazilian Jiu-jitsu Tournament Nogi 3.00 0 1 0
2022 Inland Empire Jiu-jitsu Open Nogi 41.70 5 2 0
2022 Orange County International Jiu-jitsu Open Nogi 19.00 2 3 0
2023 All Americas Jiu-jitsu Tournament Nogi 6.30 0 2 0