FEMALE YELLOW KID 4

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Briana Alvarado
ferny jiu-jitsu
USA  
9.00 2 0 0
2 Nalani Checa
carlson gracie team
USA  
7.00 1 0 0
2 Ashlin Neylan
4s brazilian jiu jitsu
USA  
7.00 1 0 0
3 Nautica Rodriguez
dojo jiu-jitsu
USA  
4.00 0 1 1