MALE WHITE KID 6

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Noah Gutierrez
ferny jiu-jitsu
USA  
16.10 1 2 2
2 Adrian Villaseñor
c-quence jiu-jitsu
USA  
14.70 2 0 0
3 Jose Prieto
ferny jiu-jitsu
USA  
14.00 2 0 0
4 David Pasillas
other
USA  
13.00 1 2 0
5 Robert Galindo
ferny jiu-jitsu
USA  
11.40 0 3 2
6 Maximiliano Luna
aloisio silva bjj
USA  
7.70 1 0 0
6 Liam Schapiro
caveirinha jiu jitsu family
USA  
7.70 1 0 0
6 Christopher Medina
cfs
USA  
7.70 1 0 0
6 Tezca Ontiveros
silva army
USA  
7.70 1 0 0
7 Noah Nussbaum
eidson/b9
USA  
6.30 1 1 0
8 Andre Gonzalez
ferny jiu-jitsu
USA  
3.00 0 1 0
8 Kodiak Norton
unique logic brazilian jiu-jitsu
USA  
3.00 0 1 0
8 Samuel Minasi
kd mma
ARM  
3.00 0 1 0
9 Aidan Christie
carlson gracie wine country
USA  
1.00 0 0 1
9 Marcos Avina
ferny jiu-jitsu
USA  
1.00 0 0 1