MALE BLUE JUVENILE 16-17

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Benjamin King
Checkmat
USA  
21.00 2 0 0
2 Derek Talsma
New Breed United
USA  
17.00 3 0 0
3 Addison Chen
C-quence Jiu-jitsu
USA  
16.00 1 3 0
4 Adan Hernandez
One Jiu Jitsu And Fitness
USA  
14.00 1 1 1
5 Jacob Brown
Art Of Jiu Jitsu
USA  
14.00 1 0 0
5 Xavier Silva
Silva Jiu-jitsu Academy
USA  
14.00 1 0 0
6 Jacob Martin
One Jiu Jitsu And Fitness
USA  
13.00 1 1 0
6 Tyler Price
Gracie Barra
USA  
13.00 1 1 0
7 Marco Souza
10th Planet Jiu-jitsu
BRA  
10.00 3 0 0
8 Alexander Hernandez
Gf Team
USA  
9.00 1 0 1
9 Marcos De Amorim Pinheiro
Gracie Barra
BRA  
7.00 3 0 0
10 Rand Barrus
Akxe Jiu Jitsu
USA  
6.00 0 2 1
11 Angelo Lodi
Rcj Machado
USA  
6.00 0 2 0
12 Ruben Lepe
Millenia Mma
USA  
3.00 1 0 0
13 Jonathan Lopez
C-quence Jiu-jitsu
USA  
3.00 0 1 0
13 Joshua Payte
Lotus Club
USA  
3.00 0 1 0
14 Aaron Gappi
Vilanova Brazilian Jiu-jitsu
USA  
1.00 0 0 1