FEMALE WHITE KID 5

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Mia Villasenor
c-quence jiu-jitsu
USA  
30.00 3 2 0
2 Irais Agüero
ferny jiu-jitsu
USA  
23.00 2 2 0
3 Madelyn Ramirez
ferny jiu-jitsu
USA  
17.00 1 1 0
4 Dallas Tinoco
babalu's iron gym
USA  
15.00 2 0 1
5 Mia Farr
lansang bjj
USA  
7.00 1 0 0
5 Alexis Naven
ferny jiu-jitsu
USA  
7.00 1 0 0
5 Lorelai Innes
checkmat
USA  
7.00 1 0 0
5 Gabriela Villas
carlson gracie team
USA  
7.00 1 0 0
5 Briaa Clausell
c-quence jiu-jitsu
USA  
7.00 1 0 0
6 Anyla Galindo
ferny jiu-jitsu
USA  
6.00 0 2 0
7 Heidi Samaniego
teixeira - garcia bjj
USA  
6.00 0 1 0
8 Skyler Mazzanti
checkmat
USA  
4.00 1 0 0
9 Julia Schonberger
kaiju mma
USA  
3.00 0 1 0
9 Aiyiana Mondragon
c-quence jiu-jitsu
USA  
3.00 0 1 0
10 Sky Diddock
checkmat
USA  
1.00 0 0 1