MALE WHITE KID 4

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Owen Ochoa
c-quence jiu-jitsu
USA  
28.00 3 0 0
2 Slade Fariaz
ferny jiu-jitsu
USA  
24.00 2 1 0
3 Diego Navarro
ferny jiu-jitsu
USA  
22.00 2 0 1
4 Antonio Hernandez
ferny jiu-jitsu
USA  
21.00 2 0 0
5 Jake Nemeth
triunfo brazilian jiu-jitsu
USA  
18.00 1 1 1
6 Armando Carrillo
llamas competition team
USA  
16.00 2 0 1
7 Jamus Kynaston
chute boxe
USA  
14.00 2 0 0
7 Christopher Torres
ferny jiu-jitsu
USA  
14.00 2 0 0
8 Jayden Al Ekong
brazilian top team
USA  
14.00 1 0 0
9 Jake Solancho
checkmat
USA  
10.00 1 1 0
10 Anthony Vaca
c-quence jiu-jitsu
USA  
9.00 0 2 0
11 Quinlan Daly
rey diogo bjj
USA  
8.00 1 0 1
12 Ethan Gunn
bulletproof octopus brazilian jiu-jitsu
USA  
7.00 1 0 0
12 Ezra Musarra
c-quence jiu-jitsu
USA  
7.00 1 0 0
12 Jackson Naven
ferny jiu-jitsu
USA  
7.00 1 0 0
12 Miguel Pinedo
lapd pal martial arts
USA  
7.00 1 0 0
13 Armando Avalos
brazilian top team
USA  
7.00 0 1 1
14 Phoenix Kim
ralph gracie jiu-jitsu
USA  
6.00 0 2 0
15 Compa Higuera
ferny jiu-jitsu
USA  
6.00 0 1 0
16 Naythan Rojas
c-quence jiu-jitsu
USA  
3.00 0 1 0
16 Gabriel Garcia
cannon bjj
USA  
3.00 0 1 0
16 Nicholas Agerton
ferny jiu-jitsu
USA  
3.00 0 1 0
16 Jesus Hernandez
ferny jiu-jitsu
USA  
3.00 0 1 0
16 Cyril Mandzok
c-quence jiu-jitsu
USA  
3.00 0 1 0
16 Stryker Shores
gustavo dantas brazilian jiu-jitsu
USA  
3.00 0 1 0
16 Xavier Uribe 3rd
ferny jiu-jitsu
USA  
3.00 0 1 0
16 Keith Schlatter
boran bjj
USA  
3.00 0 1 0
16 Gerardo Cabrera
ribeiro jiu jitsu
USA  
3.00 0 1 0
17 Nehemiah Wood
lansang bjj
USA  
3.00 0 0 2
18 Demetri Hourani
c-quence jiu-jitsu
USA  
2.00 0 0 2
19 Evan Vasquez
ferny jiu-jitsu
USA  
1.00 0 0 1
19 Aaron Pagenkopp
cleber jiu-jitsu
USA  
1.00 0 0 1
19 Neema Sarabi
optimus brazilian jiu-jitsu
USA  
1.00 0 0 1
19 Zachary Chavez
checkmat
USA  
1.00 0 0 1