MALE WHITE KID 5

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Nicolas Iniguez
ferny jiu-jitsu
USA  
22.00 2 0 1
2 Nicholas Whitehouse
carlson gracie team
USA  
14.00 2 0 0
2 Kyosuke Masumo
paraestra tb
JPN  
14.00 2 0 0
3 Andrew Lopez
teixeira - garcia bjj
USA  
14.00 1 0 0
4 Nate Arbabi
checkmat
USA  
9.00 0 2 0
5 Emerson Morris
inverse jj
USA  
7.00 1 0 0
5 Vincenzo Lodi
rcj machado
USA  
7.00 1 0 0
5 Abraham Lara
ferny jiu-jitsu
USA  
7.00 1 0 0
6 Manolo Campbell Iii
phenom brazilian jiu-jitsu
USA  
6.00 0 1 1
7 Adrian Gonzalez
ferny jiu-jitsu
USA  
5.00 0 1 1
8 Yair Duran
ferny jiu-jitsu
USA  
3.00 0 1 0
8 Jacob Gunn
bulletproof octopus brazilian jiu-jitsu
USA  
3.00 0 1 0
8 Kyle Wightman
technique training center
USA  
3.00 0 1 0
9 Aiden Garcia
san diego brazilian jiu jitsu
USA  
2.00 0 0 1
10 Landon Nelms
alliance
USA  
1.00 0 0 1
10 Matthew Catalde
camarillo jiu-jitsu
USA  
1.00 0 0 1
10 Caleb Bingham
checkmat
USA  
1.00 0 0 1